Nyheter

  • Sentral godkjenning: 2016 – 2019.


    Sentral Godkjenning

  • VELUX.

           Vi har fornyet våre monteringskurs fra Velux.

          Monteringskurset tok for seg riktig montering av Velux takvinduer, lys tunneler,            tak altan og tilbehør.

          Vi har og fått en dypere forståelse for hvordan vinduet skal plasseres i rommet            og hvor stort vinduet bør være for å gi riktig mengde dagslys.

           For mer informasjon: Velux